Tänk om det fanns en förskoleapp som alla förskolor hade råd med

Det finns faktiskt en ...

Att ha en säker app där information och kommunikation enkelt samlas skapar samverkan mellan förskola och föräldrar. Förskolors ansträngda budgetar gör det svårt att prioritera inköp av en förskoleapp.

Med haaartland får ALLA förskolor en skräddarsydd app, anpassad efter just sin verksamhet, till en kostnad som rymms i alla budgetar.

En annorlunda förskoleapp

Många förskoleappar bygger på envägskommunikation där förskolor informerar föräldrar, medans föräldrarna saknar möjligheten att kommunicera och eller ställa frågor i appen. Därför sker mycket kommunikation även via e-maillistor som sällan är uppdaterade.

Att ha all information samlad på ett och samma ställe underlättar för alla.

Att ge föräldrar en plats där de kan prata med varandra, utan att behöva blanda in förskolan, gör att tex en borttappad mössa hittar sin ägare snabbare.

Vad är haaartland Förskola? Lisa berättar ...

Lite av det som ingår

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Dokumentation

För avdelningar och enskilda barn

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Vad händer på förskolan?

Det undrar alla föräldrar

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Läroplan

Följ förskolans mål

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Trygg plats för bilder

Kommentera och 👍

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Enkel kommunikation

För personal och föräldrar

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Håll koll på viktiga datum

100% koll på läget

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)

Videosamtal

Perfekt i coronatider

Vad kostar det?

Det beror lite på hur många ni är men på en förskola med 40 barn landar vi någonstans mellan 200-250kr/månad.

Vi har en fast månadskostnaden på 10kr utöver det tillkommer en kostnad på 3kr per aktiv anvnändare och månad.

Ex. 40 barn = 80 föräldrar + 8 personal
88x3kr + 10kr = 274kr/månad. Ofta finns syskon på förskolan vilket gör att antalet föräldrar minskar, och därmed även kostnaden för appen.

Vi fakturerar bara för aktiva föräldrar och personal. Om tex en förälder av två använder appen, betalar ni endast för den aktiva föräldern.

Vi använder redan Instagram/Facebook.

En del förskolor använder sig av sociala medier för att dela bilder och information på förskolans barn. Att en plattform är "gratis" innebär ofta att företaget bakom plattformen använder sina medlemmars data, och säljer den vidare i annonseringssyfte.

Detta är en av anledningarna till att många föräldrar inte känner sig bekväma med att bilder på deras barn används i sociala medier.

Haaartland har skapat en säker app som alla har råd med. Vi säljer ingen data (text/bilder) vidare till en tredje part.

Vill du veta mer om haaartland Förskola?

Kontakta oss

Haaartland Technologies AB

Blekholmstorget 30
111 64 Stockholm

☎️ 0702 301 996

📧 info@haaartland.com

haaartland technologies AB © 2020